สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2562”

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 | นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 นำ รอง ผอ.สพป.สน 2 /ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม รายการ”พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.และคณะดำเนินรายการ พร้อมมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมรวมพลัง ในการนี้นายไพรวัลย์ จันทะนะ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการการทำงานที่กระชับ รัดกุม ชัดเจน ไปตามกรอบเวลา แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การวางตัวเป็นกลาง การสนับสนุนการเลือกตั้ง สถานที่สำหรับการติดประกาศที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการทำงานต่อไป.