สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

วันที่  17  เมษายน 2562  ณ   สพป.ชัยภูมิ เขต 1  …นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    มอบเงินกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 3,000 บาท  ให้แก่ผู้ปกครอง ด.ญ.นันธิดา  หาญวงค์  นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์    เมื่อวันที่  12   เมษายน 2562   เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น