เลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัยในจ.พิษณุโลก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 เมษายน 2562 นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเมื่อคืนวันที่ 15 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา จนอาคารเรียนและอาคารประกอบได้รับความเสียหาย จำนวน 4 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดปรือกระเทียม โรงเรียนบ้านตระแบกงาม โรงเรียนบ้านดงยางและโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น  โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนรีบรายงานความเสียหายพร้อมประมาณการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมให้ สพฐ.ทราบโดยด่วน  โดยยึดราคากลางและการการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน การติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล การปลูกจิตสำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงให้กำลังใจแก่ครูธุรการในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษา