ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและรองฯ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน และ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของล้านนา และเพื่อเป็นการขอโทษขออภัยซึ่งกันและกันที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย วาจา ใจ พร้อมทั้งเป็นการขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์