สพม.36 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ประเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยทีมบริหาร ข้าราชการและบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธี “รดน้ำดำหัว ประเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 ”  โดยได้ร่วมกันสรงน้ำพระปัญญารัตนากร  พระพุทธรูปประจำสำนักงาน ณ บริเวณเสาธง อาคารหลังที่ 2   และ ร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิ -เจ้าที่   ณ อาคารหลังที่ 1  ต่อจากนั้น ได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส   ณ  ห้องประชุมดอยจอมทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว