สพป.ปัตตานี เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. สพป.ปัตตานี เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ครั้งที่ 6/2566 โดยมี นายสะอาด อุสมา เป็นประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ นายณัทกร แก้วประชุม ผอ. สพป.ปัตตานี เขต 2 อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม พิจารณาเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ณ ห้องประชุมเคียงตะวัน สพป.ปัตตานี เขต 2 และผ่านระบบออนไลน์