สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับเสด็จ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

14 เม.ย. 2562 ที่มัสยิดกลางปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอ่าน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี 2561 ซึ่งเทศบาลเมืองปัตตานีจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้เข้าร่วมรับ – ส่งเสด็จฯ บริเวณถนนพิพิธ (แยกศรีเมือง หน้าร้านผ้าอุดมพร)
สำหรับผู้ชนะระดับประเทศเข้ารับถ้วยพระราชทานฯ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสต่อไป ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผลการทดสอบกอรี (ชาย)
ชนะเลิศ ได้แก่ นายมูฮำหมัด หะยีมูซอ จังหวัดนราธิวาส
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายมูหามัดสุกรี อะดอเล๊าะจังหวัดยะลา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอาหะมะ กาแวง จังหวัดปัตตานี

ผลการทดสอบกอรีอะห์ (หญิง)
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวรัตนา สะหะหมาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวดารามูตะสี มูดีจังหวัดยะลา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางรอซีด๊ะ ดอมอลอ จังหวัดยะลา

 

 

ขอขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปัตตานี และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
www.pattani3.go.th