สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมการอบรมเรื่อง“สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

           เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร. ภัณฑ์รักษ์   พลตื้อ ผอ. สพป.กาฬสินธุ์  เขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศาลากลางหลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร        การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางกรศึกษา สังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑,๒,๓ และ สพม. ๒๔ เข้ารับการอบรมฯ ทั้งนี้ ได้รับ  ความอนุเคราะห์วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำ  รุ่นที่  ๒/๒๕๖๑ รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”   เป็นผู้บรรยาย และให้ความรู้……