ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ รุดลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้ฯ ประสบเหตุบ้านเพลิงไหม้บ้านที่อยู่อาศัย

เมื่ิอวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นครอบครัวน้องเพลง เด็กหญิงกัญญารัตน์ โสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านที่อยู่อาศัย เลขที่ ๑๓๗ ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี การนี้ นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์ ข้าราชการบำนาญ (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่) นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ร่วมลงพื้นที่และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมี นางสาวศิรินทรา ศรีเพชร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้ฯ และคณะให้การต้อนรับ