สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 19 เมษายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อหารือข้อราชการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกันนี้นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้มอบโล่และเกียรติบัตร ให้แก่ ข้าราชการบำนาญผู้มีอุดมการณ์ปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนตั้งแต่เกษียณอายุราชการจนถึงปัจจุบัน , ผู้มีผลงานการส่งวีดิทัศน์ ครูดี ศรี สพฐ. ได้รับการเผยแพร่ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. , นักกีฬาผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาผู้บริหารการศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์ “ปาริชาตเกมส์ 62” และ โรงเรียน “อ่านออกยกชั้น” ปีการศึกษา 2561 จากนั้นได้บรรยายการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย