ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องนงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี