บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้ารับการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จำนวน 200 คน ร่วมในการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมดังกล่าว โดยมีบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมรับการอบรมกว่า 1,000 คน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2