โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2562

ด้วย สพฐ.จะดำเนินการคัดเลือก/สรรหานักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2562 หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม