สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 19 เมษายน 2562 >>>ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท  ร่วมการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท  การประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันโดยต้องน้อมนำยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจัดการศึกษา  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร