สงกรานต์ วิถีไทย วิถีพิษณุโลก เขต 2

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 วิถีไทย วิถีพิษณุโลก เขต 2 เวลา 09.00 น. ไหว้ศาลพระภูมิ สรงน้ำพระประจำสำนักงานเขต เวลา 10.00 น. ทำบุญเลี้ยงเพลพระ เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน เวลา 13.00 น.รดน้ำขอพร ผอ.สพป. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2562 ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น สนุกสนานตามประเพณีไทย วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2