+++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมเสริมสร้างธรรมาภิบาล+++

^^^  วันที่ 18-19 เมษายน 2562  นายสุภาพ  กาวิ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  และดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ    เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคคลบาท  ณ  โรงแรมบางกอกพาเลซ  กรุงเทพมหานคร+++ขอบพระคุณภาพจากท่านรองสุภาพและท่านรองพุฒชาด ค่า+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน