สพม.3 สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นำผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประกอบด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหารอาวุโส ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ชื่นมื่น และเป็นกันเอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน