ฉก.ชน.สพป.สระบุรี เขต ๒ รุดให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือครอบครัว ด.ช.วิศรุต นาพัด นักเรียนโรงเรียนวัดโคกกรุง..

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรสำนักงานรุดให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือครอบครัว เด็กชายวิศรุต นาพัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกกรุง ซึ่งประสบเหตุเสียชีวิตในช่วงปิดภาคเรียน

สุกัญญา หมั่นจิตร์