สพป.ชลบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

วันที่ 22 เมษายน  2562 เวลา 08.30 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยการนำของนายธีระพงศ์  บุษบงก์  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และบุคลากร จำนวน ๕๐ คน ดูงานในโครงการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อแลกเปลี่ยนและศึกษาวิธีปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความสำเร็จอันนำไปสู่สัมฤทธิผลต่อไป