สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วม

“หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น”เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ทั้งนี้ นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน