ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและสมาคมสานฝันการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและสมาคมสานฝันการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาเยาวชนด้านกีฬา การพัฒนาการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ของสถานบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดร.ธวัชชัย อุ่ยพาณิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมนัสฌาน์ ชูเชิด เลขานุการสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา