สพป.ชัยนาท จัดอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันที่ 23 เม.ย.62 สพป.ชัยนาท ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. จัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โดยทีมคณะวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” บรรยายถ่ายทอดเรื่องราว ของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อตั้งประเทศสยามจวบจนปัจจุบัน ซึ่งได้รับการถ่ายทอด จากส่วนกลาง ส่งต่อความรักและความเสียสละของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์และความสามัคคี เป็นการฝึกอบรมที่น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ไปต่อยอด เช่น เป็นวิทยากรอบรมขยายผล ในหน่วยงานของตนเอง เป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถเป็นครูและผู้ช่วยครูให้กับจิตอาสา รุ่นต่อไปได้เป็นอย่างดี ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,525 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ชัยนาท โรงเรียน สังกัด สพม.5 (จังหวัดชัยนาท) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท และ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท แบ่งเป็น 2 รอบ เช้า –บ่าย ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และ นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นประธานพิธีจัดอบรม ตามลำดับ