สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมรดน้ำดำหัว นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ทั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี พ.ศ.2562 และขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกิน พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2