สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พัฒนาครูด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Active Learning) โดยมีศึกษานิเทศก์ และครูวิชาการโรงเรียนทั้ง 209 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมพลังบุญฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ประสบความสำเร็จหรือผลงานที่เป็นแบบอย่างได้