+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลย้ายผู้บริหารสถานศึกษา +++

^^^    วันนี้   นายสุภาพ  กาวิ     รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 5 -12  เมษายน 2562  (ย้ายเพิ่มเติม) โดย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายของ สพฐ.  ณ ห้องประชุมหน้าห้องรองผู้อำนวยการ   ชั้น 2 สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน