สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 17/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ช้าราชการและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมราชการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 17/2562 โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร สพฐ.ร่วมดำเนินรายการ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสำเร็จในการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3