สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เตรียมจัดงาน Show&Share “2 ใหม่ 5 มุ่ง 1 จุดหมาย” พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วย นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน ดร.พิเศรษฐ์ ไชยสุภา และนายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุมเตรียมงาน Show&Share “2 ใหม่ 5 มุ่ง 1 จุดหมาย” พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน เพื่อเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดารสร้างนวัตกรรมการศึกษาผ่านการจัดนิทรรศการ  เสริมสร้างการพัฒนาตามาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ในด้านการดำเนินการนำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี และในด้านการขับเคลื่อนตามนโยบายของ สพฐ. ที่จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ การกำหนดหัวข้อในการนำเสนอผลงาน การเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการจัดหาสถานที่จัดงาน โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มุ่งหวังให้งาน Show&Share “2 ใหม่ 5 มุ่ง 1 จุดหมาย” พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ