สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สพป.สิงห์บุรี เป็นเจ้าภาพจัดอบรม เรื่อง“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” วิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า.. เป็นแม่พิมพ์ …##…. วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหอมหวลพรทวีทัศน์ โรงเรียนสิงห์บุรี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเปิดกิจกรรมการบรรยายอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ของวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า..เป็นแม่พิมพ์” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ข้าราชการฯ มีความรู้ความเข้าใจของการเป็นจิตอาสาสามารถปฏิบัติตนได้เป็น แบบอย่างที่ดีงาม เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระ ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ จวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความปลื้มปีติบังเกิดจนมิอาจกลั้นน้ำตาได้ มีความรักความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นที่พึ่งของสังคม ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง เป้าหมายในการอบรม ครั้งนี้ เป็น หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสิงห์บุรี ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ในจังหวัดสิงห์บุรี ภาคเช้า จำนวน 1,622 คน