พิธีรับมอบ โล่รางวัลและเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ “ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (REO 11 MOE AWARDS)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 เข้าร่วมพิธีรับมอบ โล่รางวัลและเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ โครงการ “ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (REO 11 MOE AWARDS)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารพีซี คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมพีซีแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร