สพป.ตราด จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.15 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญประโยขน์ รวมทั้งสิ้น 209 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด