ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ


วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์  เกียรติกุลไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต๑ พร้อมด้วยนางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ โดยมีนายกฤชเดช นพรัตน์เมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างพร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพและคณะครู ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ และให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง

ภาพเพิ่มเติม >> https://photos.app.goo.gl/bhkg6hZMdTXVJqu27