จิตอาสาเราทำความดีด้วยใจ สพป.ลพ. เขต 1

นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยคณะจิตอาสา สพป.ลพ. เขต 1 บูรณาการร่วมกับ ร.7 พัน 1 นำโดย จ่าสิบตรีวิเชียร บุญเทียม นำทหารช่วยเก็บกวาดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านศรีย้อย สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ที่ประสบวาตะภัยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและวางแผนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการเก็บกวาดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านศรีย้อย สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562