ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการ สานฝันการกีฬาฯ และโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

24 เม.ย. 2562 เวลา 13.30 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนางณราวดี อาภากร สีเพ็ชร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายไพรัช ศรีจรูญศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่งบประมาณและรายงานผลสัมฤทธิ์โครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาและโครงการโรงเรียนประชารัฐ จชต. ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย. 2562 โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานและบรรยายพิเศษ นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผอ.สพก.จชต. กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์หาดใหญ่ จ.สงขลา

พงศ์สัณห์ อุ่นอก           สพป.ปัตตานี เขต 1 / ภาพ
มนทิชา แวซอเหาะ        ข่าว
ฟูซียะห์ มาแจ               รายงาน
http://www.pattani3.go.th