สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. >>> นางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  หน่วยตรวจสอบภายใน  ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายรณภาพ เหลืองไพโรจนฺ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี