สพม.พิจิตร จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “ สพม.พิจิตร เกมส์ ”

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 “ สพม.พิจิตร เกมส์ ” ในกิจกรรมสร้างอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดย ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียนในสหวิทยาเขต รู้กติกามารยาทในการแข่งกีฬา สร้างความสัมพันธภาพระหว่างครูและนักเรียนในสหวิทยาเขต รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและสันทนาการต่างๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาจาก 4 สหวิทยาเขต เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สหวิทยาเขตเมืองพิจิตร สหวิทยาเขตตะพานหิน สหวิทยาเขตบางมูลนาก และสหวิทยาเขตสามง่าม จำนวน 30 แห่ง เข้าร่วมในครั้งนี้