***ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบนโยบายการบริหารงานบุคคล***

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้เดินทางมามอบนโยบายในการบริหารงานบุคคลโดยมี นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมรับมอบนโยบายในครั้งนี้ โดยได้ให้กำลังใจคณะกรรมการการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีความยุติธรรม โปร่งใส และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2566 ณ หอประชุมพลังบุญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมทั้งเยี่ยมชม ให้กำลังใจคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ และได้เน้นย้ำให้ทางโรงเรียนตลอดจนครู มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในอนาคตต่อไป