สพป.สร.1 ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดสุรินทร์

วันที่  25  เมษายน  2562  นายคำปุ่น  บุญเชิญ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  มอบหมายให้  นายสุทัศน์  เดชมา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  นำบุคลากรในสังกัด   ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดสุรินทร์  2562   ณ ห้องประชุมจังหวัดสุรินทร์   โดย  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธาน   ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี กอบกู้อิสรภาพ สร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้   มีข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง