สพป.ระยอง เขต 1 รับฟังการบรรยายพิเศษและเสวนาโครงการทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของประเทศในภูมิภาค

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ นายสมคิด แตงพรม รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 รับฟังการบรรยายพิเศษและเสวนาโครงการทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของประเทศในภูมิภาค ผ่านช่องทาง Facebook Live ศธ.360 องศา ณ ห้องประชุมคุรุสภา สพป.ระยอง เขต 1