สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเปิดบ้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานมอบนโยบายแนวทางการจัดนิทรรศการเปิดบ้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมีนายวรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ ,นายไพโรจน์ เคนวิเศษ ผอ.ร.ร.บ้านท่าโป่ง นำคณะกรรมการฯ ร่วมดำเนินการแยกกลุ่มกิจกรรมเพื่อประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3