นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัล “เหรียญเงิน” ในสาขา Environment Science

สพม.34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร (ชมพู่) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่คว้ารางวัล “เหรียญเงิน” ในสาขา Environment Science จากโครงงานในหัวข้อ “The efficiency of Bacillus spp. from sediment bound in Bio-char from maize residue for killing Micorcystis spp. to restore the water quality in Chiang mai Moats for sustainable management.” ในการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (ICYS 2019) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
ขอขอบพระคุณ สสวท. ที่มอบโอกาสดีๆ ให้กับเด็กๆ
ขอบพระคุณกำลังใจจากคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพทุกท่าน
ขอบพระคุณหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด : CMU, MJU และ สนง.สิ่งแวดล้อม ภาค 1 เชียงใหม่
ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ว่าน วิริยา , ผศ.ดร.จีรพร เพ็กเกาะ ที่ให้ความอนุเคราะห์รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ