ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ตรวจเยี่ยมสพป.ลำพูน เขต 2 และโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผอ.การสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สพค.) สพฐ.และหัวหน้าคณะทำงานรมว.ศธ ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 (สพป.ลำพูน เขต 2) และโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET และการสร้างการรับรู้ที่ดีต่อองค์กรและชุมชน โดยมีดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562