เชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี 2566 ของ สศช.

ด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุมประจำปี 2566 เรื่อง “Transitioning Thailand : Coping with the Future” ในวันจันทร์ที่ 18 ก.ย.2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Liev และ YouTube Live หากสนใจเข้าร่วมการประชุมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ