สพป.สุโขทัย เขต 2 ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กนักเรียนบ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้

วันที่ 16 ต.ค.2566 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นายดำเนิน ฝั้นถา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และศูนย์ความปลอดภัย สพป.สุโขทัย เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวปราณี เพ็งจันทา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , นายณฐกร ท่อแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบเงินจากกองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 จำนวน 3,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือเบื้องต้นนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย พร้อมให้กำลังใจ ได้แก่ เด็กหญิงกัญญปกรณ์ จันทรา นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ เด็กชายกัมปนาท เขียวศรี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง อำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย….(สุริรัชต์…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)