ขอเชิญร่วมงาน Thailand Space Week 2023

ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารเทศ ขอเชิญร่วมงาน Thailand Space Week 2023 ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแ่ห่งชาติสิริกิติ์ ผู้สนใจเข้าร่วมงานติดตามรายละเอียดได้ตามเอกสารดังแนบ