สพป.ลำปาง เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันที่ 27 เมษายน 2562 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 สพป.ลำปาง เขต 2  สพป.ลำปาง เขต 3  และ สพม. เขต 35 จำนวน 1,300 คน
เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความเข้าใจ การเป็นจิตอาสา สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ตามนโยบายของ สพฐ. โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง