สพป.ชัยนาท จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (Stem Education) ประจำปีงบประมาณ 2562 อบรมครูรุ่นที่ 1

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. >>> นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  เป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล​ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา​ (Stem Education) ประจำปีงบประมาณ​ 2562​ อบรมครูรุ่นที่​ 1​ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย​ กิจกรรม​ “เก็บดาวมาฝากเธอ”  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยคุณครู​ผู้สอนวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ และเทคโนโลยี จำนวน 60 คน ณ ศูนย์สะเต็มโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี  อบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 เม.ย.62 ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube โดยในวันที่ 26 – 27 เมษายน 2562 ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ. สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย น.ส.วนรัตน์ วิริยะธรรมรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูที่เข้ารับการอบรมฯ ณ ศูนย์สะเต็มโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ศูนย์สะเต็มเอกชนโรงเรียนวัฒนาชัยนาท โรงเรียนอักษรประสิทธิ์