สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดประชุมทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

 

วันที่  26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา  ผอ.สพป.ปัตตานี  เขต 1 พร้อมด้วยนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการศึกษาในจังหวัดปัตตานี  เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่าย  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562   เพื่อดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปอย่างรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยนายสมนึก   พรหมเขียว  รองผวจ.ปัตตานี  เป็นประธานในการประชุม ณ ประชุมชบาทอง สพป.ปัตตานี เขต 1