ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด LIVE กิจกรรม“ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” เนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี 2566

ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม.

เสวนา หัวข้อ “การขับเคลื่อนความร่วมมือการใช้น้ำอย่างประหยัด”
โดย – ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
-ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
– ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
– นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
– นางสวณีย์ โพธิ์รัง องค์กรผู้ใช้น้ำคลอง 6 ซ้าย 1 ซ้ายพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี
– นางสาวนิภาพร แจ่มใส ผู้แทนเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

💧TED Talks “ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานศึกษา”
โดย – โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
– โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
– มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
– มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

✨พร้อมชมนิทรรศการต่างๆจากหน่วยงานด้านน้ำ 15 ภาคีเครือข่าย
และติดตามชม Live กิจกรรมได้ทาง เพจ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
https://www.facebook.com/onwrnews ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.