ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานจังหวัดสระบุรี “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานจังหวัดสระบุรี “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐
วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานจังหวัดสระบุรี ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

สุกัญญา หมั่นจิตร์