+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีกั่นตอ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเถระและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 เพื่อรับพรปีใหม่และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม+++

^^^^วันนี้    เวลา 06.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมพิธีรดน้ำขอขมา (กั่นตอ) ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 เพื่อรับพรปีใหม่และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. ประกอบพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้น คณะเดินทางไปสักการะศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก, ศาลเจ้าพ่อแก้วเมืองมา, ศาลเจ้าพ่อเมืองแข่ และอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมยคณะ เดินทางไปรดน้ำขอพรและรับสินรับพร พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ประกอบด้วย ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ณ วัดหัวเวียง, เจ้าคณะจังหวัด ฝ่ายมหานิกาย ณ วัดพระธาตุดอยกองมู และเจ้าคณะตำบลฝ่ายธรรมยุต ณ วัดป่าบ้านใหม่++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน